odpowiedź do p. Anny

default image

odpowiedź do p. Anny

W odpowiedzi na pismo skierowane do mnie przez Panią Annę w dniu 7 lipca tego roku chcę poinformować, że wszystkie dotychczasowe działania firmy były wielokrotnie oceniane i nagradzane tytułami firmy FAIR PLAY .

Przez 28 lat działalności firmy zawsze kierowałam się w swojej pracy nie tylko dobrem firmy ale dbałam o zadowolenie naszych klientek.

Dziś już sama nie podejmuje wszystkich decyzji i dlatego dziękuje Pani Anno za zwróconą mi uwagę na temat przecen niektórych artykułów. Za zgłoszoną uwagę serdecznie dziękuję i postaram się aby podobne sytuacje nie zdarzały się więcej.

MODESTA 8 lipca 2016