długość

default image

długość

Dziękujemy za rozszerzenie oferty o większe rozmiary – prośba o 56.
my panie o większych rozmiarach prosimy o dłuższe sukienki.
Skrócić można – wydłużyć nie.
wierne klientki.

Anna 6 września 2017